Bác Hồ phong cấp cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời điểm ra sao

  • :
  • :
Tỷ giá ngoại tệ