Sẵn sàng các điều kiện sau chọn sách

Sẵn sàng các điều kiện sau chọn sách

Ngay sau khi lựa chọn sách giáo khoa (SGK), hàng loạt các công việc tiếp theo được nhà trường, địa phương triển khai nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • :
  • :
Thời tiết