Giáo viên tâm đắc với cách thức bồi dưỡng mới

Giáo viên tâm đắc với cách thức bồi dưỡng mới

Mô hình mới trong bồi dưỡng giáo viên được nhận định là thuận tiện, hiệu quả; thúc đẩy được tinh thần tự học, tự bồi dưỡng với tài liệu tập huấn chất lượng và sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên, giáo viên cốt cán.
Khẩn trương đón “thời gian vàng”

Khẩn trương đón “thời gian vàng”

Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đã và đang đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.
  • :
  • :