Quảng Nam đón khách du lịch nội địa từ tháng cuối tháng 10

Quảng Nam đón khách du lịch nội địa từ tháng cuối tháng 10

Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch mở cửa đón khách trong thời gian tới. Theo đó, từ cuối tháng 10 này, tỉnh sẽ đón khách tại vùng xanh, vùng vàng và vùng cam là người địa phương, sinh sống, làm việc tại Quảng Nam và khách du lịch từ các ...
Hướng dẫn viên du lịch làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ thế nào?

Hướng dẫn viên du lịch làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ thế nào?

Ông Phương Văn Dần là hướng dẫn viên tiếng Nga đã được 15 năm, 3 lần đổi thẻ. Do dịch COVID-19, thẻ của ông đã hết hạn nhưng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương ông hiện không tổ chức đợt học lấy thẻ mới. Ông Dần hỏi, trường hợp ông cần làm ...
Thừa Thiên Huế đầu tư bảo tồn, tu bổ 5 di tích quan trọng

Thừa Thiên Huế đầu tư bảo tồn, tu bổ 5 di tích quan trọng

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích trong hệ thống di sản Huế, gồm: Quốc Tử Giám, Đàn Nam Giao (phần còn lại), Điện Cần Chánh, Lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 3), Lăng vua Tự Đức ...
  • :
  • :