Cholesterol máu cao có thật sự đáng sợ?

Cholesterol máu cao có thật sự đáng sợ?

Nhiều người cứ nghe đến từ cholesterol là cho rằng rất nguy hiểm cho cơ thể, nhưng trên thực tế, cholesterol là một thành phần quan trọng vì chúng tham gia nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể, đồng thời là thành phần tạo dựng một số hormone quan trọng.
  • :
  • :
Thời tiết