PC Quảng Ninh: 100% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải

PC Quảng Ninh: 100% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải

Đây là con số được Công ty Điện lực Quảng Ninh thông tin tại Hội thảo "Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và Lợi ích của Doanh nghiệp" tổ chức ngày 14/08/2019, tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện do Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức, Tổng công ty Điện lực miền B...
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ