Duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm

Duy trì đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm

Năm 2016 là năm bản lề cho giai đoạn trung hạn tiếp theo thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm (BH) 2016-2020. Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác giá...
Năm 2015, bảo hiểm nhân thọ bội thu

Năm 2015, bảo hiểm nhân thọ bội thu

Nếu như năm 2015 bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến đạt mức tăng trưởng 15%, cao nhất trong 5 năm qua, thì bảo hiểm nhân thọ ước đạt 36.600 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 29%, mức tăng kỷ lục và cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ