ACBS – Những chuyển động tích cực trong năm 2017

ACBS – Những chuyển động tích cực trong năm 2017

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố kết quả kinh doanh riêng Quý IV/2017 với doanh thu đạt 180.20 tỷ đồng, tăng 2.87% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2017, ACBS đạt tổng doanh thu là 474.41 tỷ đồng, tăng 14.43% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế Quý IV/2017 của ACBS đ...
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ