Kỷ lục đáng lo của khí thải CO2

Kỷ lục đáng lo của khí thải CO2

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) của ngành năng lượng trên toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2018, giữa lúc nhu cầu năng lượng và sử dụng than gia tăng.
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ