Rác thải nhựa làm đường giao thông: Một giải pháp hữu ích

Rác thải nhựa làm đường giao thông: Một giải pháp hữu ích

Mới đây, DOW (Tập đoàn hóa chất của Mỹ) đã phối hợp với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Đình Vũ (DEEP C), Hải Phòng, xây dựng thử nghiệm 200 mét đường giao thông có sử dụng vật liệu là rác thải nhựa. Đây là một giải pháp hữu ích, hoàn toàn khả thi và có thể nhân rộng tại Việt Nam, có ý nghĩa lớn ...
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ