Vì sao các dự án BT, BOT giao thông ở TPHCM bị 'khai tử'?

Vì sao các dự án BT, BOT giao thông ở TPHCM bị 'khai tử'?

TPHCM đã chính thức khai tử 2 dự án giao thông trọng điểm đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) và đang xem xét dừng hàng loạt dự án khác để chuyển qua dùng vốn ngân sách, trong khi nguồn này đang rất khan hiếm.
  • :
  • :
Thời tiết
Thương hiệu mạnh