Nỗi niềm tranh dân gian

Nỗi niềm tranh dân gian

Nói đến tranh Hàng Trống và sự bền bỉ của nó, người ta nhớ ngay đến nghệ nhân Lê Đình Nghiên. Ông nổi tiếng trong giới nghiên cứu văn hóa, báo giới, khách du lịch trong nước và thế giới.
  • :
  • :
Thời tiết