Top 10 giống chó thân thiện nhất thế giới

Top 10 giống chó thân thiện nhất thế giới

Chó là loài động vật đặc biệt trung thành với con người. Tuy nhiên, không phải giống chó nào cũng thân thiện với người lạ và những loài vật nuôi khác. Sau đây là 10 giống chó thân thiện nhất thế giới, có thể sống hòa thuận với con người và vật nuôi.
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ