Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ 3

Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ 3

Nhân dịp chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018); 50 năm chiến dịch Mậu Thân (1968) và chào đón Xuân Mậu Tuất 2018; Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện TMT tổ chức Chương trình Nghệ thuật “Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ 3...
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ