Không chỉ thu hút hàng triệu USD vốn ngoại, bất động sản khu Nam còn là khu vực được khách người nước ngoài ưa chuộng.