Du lịch nội địa không đóng 'vai phụ'

Du lịch nội địa không đóng 'vai phụ'

Chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để phát triển ngành du lịch, trong đó cần phải xác định du lịch nội địa là động lực cho ngành trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
  • :
  • :
Thời tiết