Ẩm thực độc đáo ngày Tết của người Nam Tây Nguyên

Ẩm thực độc đáo ngày Tết của người Nam Tây Nguyên

Trước đây, Tết của người Tây Nguyên nói chung, người Nam Tây Nguyên nói riêng không theo ngày tháng nhất định mà phụ thuộc vào vòng đời của cây lúa. Trong thời gian này, ngoài việc trình diễn một số lễ thức văn hóa đặc trưng, người Nam Tây Nguyên còn phô bày một nền ẩm thực vô cùng độc đáo.
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ