A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Tại Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 , Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Hải Dương và các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, nhập toàn bộ 10,81 km2diện tích tự nhiên, 12.623 người của xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà và toàn bộ 8,98 km2 diện tích tự nhiên, 10.769 người của xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà vào thành phố Hải Dương.

Nhập toàn bộ 4,86 km2 diện tích tự nhiên, 7.870 người của xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ vào thành phố Hải Dương.

Nhập toàn bộ 9,26 km2 diện tích tự nhiên, 16.729 người của xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc và toàn bộ 5,05 km2 diện tích tự nhiên, 10.274 người của xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc vào thành phố Hải Dương.

Bên cạnh đó, thành lập 2 phường thuộc thành phố Hải Dương: Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Hưng sau khi điều chỉnh theo quy định. Sau khi thành lập, phương Tân Hưng có 5 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.664 người.

Phường Tân Hưng giáp các phường Hải Tân, Thạch Khôi và các xã Gia Xuyên, Ngọc Sơn. Thành lập phường Nam Đồng trên cơ sở toàn bộ 8,89 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.675 người của xã Nam Đồng. Phường Nam Đồng giáp các phường Ái Quốc, Hải Tân, Nhị Châu, Ngọc Châu, các xã An Thượng, Quyết Thắng, Tiền Tiến và huyện Nam Sách.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ…

Tại Nghị quyết 787/NQ-UBTVQH14 , Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị thành lập 3 phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, thành lập phường Hòa Long trên cơ sở toàn bộ 8,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 21.035 người của xã Hòa Long. Phường Hòa Long giáp các phường Vạn An, Vũ Ninh và tỉnh Bắc Giang.

Thành lập phường Kim Chân trên cơ sở toàn bộ 4,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.676 người của xã Kim Chân. Phường Kim Chân giáp các phường Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, huyện Quế Võ và tỉnh Bắc Giang.

Thành lập phương Nam Sơn trên cơ sở toàn bộ 11,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 32.659 người của xã Nam Sơn. Phường Nam Sơn giáp các phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm, Vân Dương, các huyện Quế Võ và Tiên Du.

Sau khi thành lập 2 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, thành phố này sẽ có 19 phường, tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 26 phường, 6 thị trấn.

Tại Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14 , Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Thanh Hóa như sau: Thành lập phường An Hưng trên cơ sở nhập toàn bộ 2,55 km2 diện tích tự nhiên, 8.194 người của phường An Hoạch và toàn bộ 3,99 km2 diện tích tự nhiên, 4.615 người của xã Đông Hưng.

Sau khi thành lập, phường An Hưng có 6,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.809 người. Phường An Hưng giáp với các phường Đông Vệ, Phú Sơn, Quảng Thắng, Tân Sơn, các xã Đông Tân, Đông Vinh và huyện Đông Sơn.

Nhập toàn bộ 2,9 km2 diện tích tự nhiên, 3.020 người của xã Hoằng Lý vào phường Tào Xuyên. Sau khi nhập, phường Tào Xuyên có 5,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.933 người. Phường Tào Xuyên giáp phường Hàm Rồng, các xã Long Anh, Thiệu Dương và huyện Hoằng Hóa.

Thành lập xã Long Anh trên cơ sở nhập toàn bộ 2,29 km2 diện tích tự nhiên, 3.463 người của xã Hoằng Long và toàn bộ 3,5 km2 diện tích tự nhiên, 4.544 người của xã Hoằng Anh.

Sau khi thành lập, xã Long Anh có 5,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.007 người. Xã Long Anh giáp các phường Hàm Rồng, Nam Ngạn, Tào Xuyên, xã Hoằng Quang và huyện Hoằng Hóa.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 14 xã.

Ngoài ra, Nghị quyết còn nêu rõ phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Bỉm Sơn, huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Thương hiệu mạnh